Biogas syd - Utveckling genom samarbete (Biogas syds logo)

Välkommen till Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet som huvudman. Genom att gå med i nätverket kan din organisation vara med och påverka biogasutvecklingen.

Läs mer om nätverket.

Nyheter

Prenumerera på nyheter från Biogas Syd
 • Remissvar på fosforutredningen  10 april 2014
  Biogas Syd har lämnat ett remissvar till Naturvårdsverkets utredning "Hållbar återföring av fosfor" som publicerades i september förra året. Utredningen föreslår bland annat nya, striktare gränsvärden för kadmiumhalten i biogödsel, värden som skulle innebära problem för spridning av biogödsel från främst samrötningsanl...

 • Samordnare Biogas Syd  8 april 2014
  Nu finns möjligheten att vidareutveckla biogasarbetet i Skåne. Biogas Syd söker en samordnare som har erfarenhet och intresse för utvecklingsfrågor och projekt som bedrivs i samverkan med såväl näringsliv som offentlig sektor.


 • Nytt från Svenskt Gastekniskt Center  1 april 2014
  Mycket händer på SGC, bland annat har kontoret flyttat till centrala Malmö. Man har även tagit fram en sökmotor för biogasrapporter som utvecklas kontinuerligt.


 • Ny LTH-rapport om styrmedel för gödselbaserad biogasproduktion  1 april 2014
  I tider av väntan på besked om gödselgasstödet kan vi ta del av en studie som bland annat undersöker de ekonomiska förutsättningarna för biogasproduktion från gödsel och diskuterar möjliga styrmedel.

 • Nya satsningar på gasmackar i Skåne  28 mars 2014
  Nu förbättras tillgängligheten av fordonsgas i både Lund och Helsingborg, samtidigt som möjligheten att tanka flytande biogas utökas. Utbyggnaden av infrastruktur för flytande gas är ett viktigt steg för att göra gas till ett möjligt alternativ för den tunga transportsektorn.

Nyheter och inbjudningar
Prenumerera på våra elektroniska nyheter
och kurs- och seminarieinbjudningar
Skånes färdplan för biogas
Deltagare i Biogas Syd
Finansiärer

Deltagare

Övrig finansiering

Biogas Syd | Nordenskiöldsgatan 17 | 211 19 Malmö | info@biogassyd.se | www.biogassyd.se